Tricolor Nephthytis

฿350

คนไทยโบราณเชื่อว่า บ้านใดปลูกต้นเงินไหลมาไว้จะทำให้เกิดความร่ำรวย ทำให้เงินทองไหลมาสู่บ้านและผู้อาศัย จึงทำให้เกิดความมั่งมี และยังมีความเชื่ออีกว่าต้นเงินไหลมายังช่วยสร้างความเป็นเสน่ห์แก่บ้านและผู้อาศัย

ต้นไม้ยอดนิยม

มอนสเตอร่า
ไจแอนท์

฿690.00

ฟิโลเดนดรอน
ใบมะละกอทอง

฿950.00

ใบบุญ
Frosted Heart

฿350.00

Alocasia
Pink Dragon

฿250.00

ไทรใบสัก
2 กิ่ง

฿690.00

กระถางต้นไม้

กระถางต้นไม้ 5 นิ้ว รุ่น Popular

฿190

กระถางต้นไม้ 7 นิ้ว รุ่น Popular

฿290

กระถางต้นไม้ 9 นิ้ว รุ่น Popular

฿420

กระถางต้นไม้ 11 นิ้ว รุ่น Popular

฿650

กระถางต้นไม้ 13 นิ้ว รุ่น Popular

฿990