ต้นไม้ฟอร์มสวย พร้อมส่งแล้วที่นี่ Most Me Plant

ต้นไม้ตกแต่งบ้าน คอนโด และโต๊ะทำงาน /
ต้นไม้ฟอกอากาศ / ต้นไม้มงคล

Most Me Plant Collection

ยางอินเดียดำ
Rubber Plant

ไทรใบสัก ( 2 กิ่ง)
Fiddle Leaf Fig

ต้นลิ้นมังกร
มูนไชน์

Philodendron sp.
‘Sun Light’

โชคเก้าชั้นด่าง
 

ว่านเสน่ห์จันทน์แดง
Homa. Rubescens

ซานาดู
Philodendron Xanadu

Xanthosoma
ซันโตโซมา

เฟิร์นพลาสติก
 

ชบาเมเปิ้ล
Cranberry Hibiscus

พลูฉลุ
Monstera Obliqua

ยางอินเดียด่างชมพู
Rubber Plant

กระถางต้นไม้

กระถางต้นไม้ 5 นิ้ว รุ่น Popular

กระถางต้นไม้ 7 นิ้ว รุ่น Popular

กระถางต้นไม้ 9 นิ้ว รุ่น Popular

กระถางต้นไม้ 11 นิ้ว รุ่น Popular

กระถางต้นไม้ 13 นิ้ว รุ่น Popular