พลูฉลุ
Monstera Obliqua

เก๋...โดดเด่นด้วยใบที่เป็นรู เหมือนรอยฉลุ วางประดับมุมไหนก็สวย !!
ดิน: เติบโตได้ในดินทุกชนิดหรือปลูกในน้ำก็ได้
แสงแดด: รำไร
น้ำ: มาก ความชื้นสูง
ราคา 150 บาท
** ราคานี้ยังไม่รวมค่าจัดส่ง / ค่ากระถางตกแต่ง **

ต้นไม้ยอดนิยม

มอนสเตอร่า
ไจแอนท์

ฟิโลเดนดรอน
ใบมะละกอทอง

ใบบุญ
Frosted Heart

ไทรใบสัก
2 กิ่ง

กระถางต้นไม้

กระถางต้นไม้ 5 นิ้ว รุ่น Popular

กระถางต้นไม้ 7 นิ้ว รุ่น Popular

กระถางต้นไม้ 9 นิ้ว รุ่น Popular

กระถางต้นไม้ 11 นิ้ว รุ่น Popular

กระถางต้นไม้ 13 นิ้ว รุ่น Popular